„Idem u tvoje cipele“ – o projektu

Tim Programa jačanja obitelji SOS Dječjeg sela Hrvatska započeo je s radom 2014. godine s projektom „Brižan dom za svako dijete“ – program rada SOS Mobilnog tima i Savjetovališta za djecu, mlade i obitelj (financiralo je  tadašnje Ministarstvo socijalne politike i mladih i SOS Kinderdorf International). U isto smo vrijeme započeli istraživanje i upoznavanje potreba djece i obitelji u Sisačko-moslavačkoj županiji. Također, putem razvoja suradnje sa svim važnim institucijama u lokalnoj zajednici, razgovorima s nastavnicima i stručnim timovima u školama, došli smo do zaključka da djeca, roditelji, ali i stručnjaci i nastavnici zaista žele promjene i izražavaju potrebu za novim uslugama.

Uz projekt „Brižan dom za svako dijete“, osmišljen je projekt „Idem u tvoje cipele“ – program prevencije nasilja među djecom. Cilj tog programa, uz prevenciju međuvršnjačkog nasilja, jest da se pridonese rješavanju problema te poboljšanju kvalitete života u lokalnoj zajednici. Projekt se provodio s učenicima od 1. do 4. razreda u OŠ Mladost Lekenik i OŠ Glina te njihovim područnim školama u školskoj godini 2015./2016., s učiteljima i nastavnicima te roditeljima.

U školskoj godini 2016./2017. nastavljamo  s projektom „Idem u tvoje cipele“ ciklus II – prevencija nasilja među djecom koji se provodio s učenicima od 5. do 8. razreda u OŠ Mladost Lekenik, OŠ Glina i OŠ Sela.

„Idem u tvoje cipele“ ciklus III – prevencija nasilja među djecom provodi se u školskoj godini 2017./2018. u partnerstvu s OŠ Mladost Lekenik, OŠ Glina, OŠ Gora te po prvi puta sa SŠ Glina.

Aktivnosti:

Radionice prevencije međuvršnjačkog nasilja

Radionice se održavaju s cijelim razredima u školama i općenito imaju za cilj povećati znanje o međuvršnjačkom nasilju, prepoznavanju i adekvatnom odgovaranju na isto.  Važno nam je prenositi poruke tolerancije i prihvaćanja različitosti, pridonijeti razumijevanju pojmova stereotipa i predrasuda. Također, bavili smo se temama sve više prisutnog nasilja na internetu što je djeci bilo posebno zanimljivo. Obrađujemo i teme vezane uz rod i spol te nasilje u vezama.

U cjelini, važno nam je da razredi bolje funkcioniraju nakon radionica, da učenici/e nauče nešto novo te primijene novostečena znanja i vještine u svakodnevnom životu.

Aktivnosti radionica provode se u jednoj školskoj godini  i svaki razred sudjeluje u tri radionice na tri različite teme.

OŠ Glina 5.c

Male grupe za velike promjene

Male grupe su i male (oko 10 učenika/ca za niže razrede) i za velike promjene koje se zaista nekima događaju. Ponekad djeca izvještavaju o promjenama koje mi nismo niti predvidjeli. U ovakvu vrstu podrške ulaze djeca za koje stručni suradnici prepoznaju potrebu, djeca koja to sama žele i roditelji na to pristanu.

Grupe su osmišljene tako da se kroz 8-10 susreta u trajanju 60-90 minuta kontinuirano s istim učenicima/cama obrađuju razne teme koje uključuju rad na komunikacijskim vještinama, emocijama, prijateljstvu, dječjim pravima, ljubavi ili na onome što samoj grupi treba ili što oni sami žele.

Primjere aktivnosti za ovakav tip rada možete pronaći u dokumentu Pripreme za male grupe.

Male grupe za velike promjene Glina

Grupa podrške za učenike/ce viših razreda

Kao i kod malih grupa, i u grupi podrške događaju se velike promjene kod učenika/ca. Koncept rada je sličan, no kako su učenici/ce stariji te polako ulaze u svijet odraslih teme, igre i aktivnosti su više njima prilagođeni.

Također, kroz grupu se potiču na dijeljenje vlastitih iskustva i  na to da jedni drugima pružaju podršku. Oni često promišljaju o sebi, svojim emocijama, snovima, potrebama i željama. Radionice se provode kontinuirano kroz 8 susreta u kojima ponovno učenici/ce koji žele, a preporučeni su od strane stručne službe škole, rado sudjeluju.

Primjere aktivnosti možete pronaći u dokumentu Pripreme za grupe podrške.

 

grupa podrške dixit

Individualni savjetodavni rad

Ponekad djeca trebaju prostor za sebe te stručnjaka/kinju koji/a razumije i čuje njihove probleme, potrebe i emocije. Kroz individualni savjetodavni rad djeca osvještavaju sebe te uče nove obrasce ponašanja, asertivnost i nenasilno rješavanje sukoba. Često se s njima radi na samopoštovanju, a veliki dio njih ima poteškoća u reguliranju ljutnje i adekvatnom iskazivanju emocija. Važno je obratiti pozornost i na ono što se događa u obitelji, a upravo ova aktivnost pomaže u tome da se djeca bolje nose s poteškoćama s kojima se svakodnevno susreću.

U nekim slučajevima se tijekom grupnog rada uoči potreba za individualnim radom, a ponekad stručna služba/razrednik/ca uputi dijete u savjetodavni rad.

putovanje

Edukativna brošura “Prekriži nasilje”

Brošura je nastala kao radna bilježnica kroz koju djeca uče o vrstama nasilja te adekvatnim reakcijama u situacijama nasilja. Brošura je edukativnog karaktera te se u njoj nalaze kratke pričice i mali zadatak za rješavanje, a kako bi zaista zadatak i riješili uz brošuru dobiva se i olovka na kojoj piše Prekriži nasilje!

Djeca su brošuru odlično prihvatila te ukoliko ju i Vi želite koristiti slobodno ju preuzmite:

brošura

Edukacije za nastavnike i roditelje

Nastavnici i roditelji imaju jako važnu i zahtjevnu ulogu u životima djece. Predstavljaju im uzor, zaštitu i vodstvo. No, ponekad se nađu u situacijama u kojima ne znaju na koji način mogu pomoći djeci, a te situacije su često vezane uz nasilje među djecom.

Edukacije za nastavnike i roditelje imaju za cilj povećati znanja o međuvršnjačkom nasilju, potaknuti na prepoznavanje situacija koje su nasilne te ih ohrabriti da na pažljiv i brižan način omoguće djeci riješiti sukobe.

Jedan od manje poznatih oblika nasilja je svakako i nasilje na internetu, a upravo na tu temu možete preuzeti materijale pod nazivom “Sigurnost djece internetu” u kojem su navedeni savjeti o zaštiti djece.

edukacija za roditelje

Projekt Idem u tvoje cipele financira:

Podijeli s prijateljima